مشخصات تارا

پیشرانه 4سیلندر 16سوپاپ با حجم 1587 سی سی

حداکثر قدرت 114 اسب بخار در 5800 دور بر دقیقه

روغن مناسب موتورTU5 PLUS / EC5 :

ویسکوزیته : 5W40

سطح کیفی SN/SM  :

حجم روغن موتور : 3.7 لیتر با تعویض فیلتر

روغن مناسب گیربکس اتوماتیک  :

ویسکوزیته : HT-MULTI  /  SP_III

حجم روغن گیربکس : 6 لیتر

روغن مناسب گیربکس دستی:

ویسکوزیته : 75W90   GL5

حجم روغن گیربکس : 2 لیتر