وسایل مصرفی خودرو

وسایل مصرفی خودرو

بهترین زمان برای تعویض وسایل مصرفی خودرو تسمه تایم: ۶۰تا ۸۰هزار کیلومتر صفحه کلاچ:۶۰هزار کیلومتر تسمه:۲۵تا ۵۰هزار کیلومتر شمع:۵۰تا ۱۰۰هزار کیلومتر فیلتر روغن : هر دفعه یا هر دوبار با تعویض روغن تعویض شود فیلتر هوا : هر یک ماه تا سه ماه فیلتر بنزین: هر ۱۰تا ۲۰هزار کیلومتر لنت ترمز: چرخ های جلو ۲۰تا ۳۰هزار کیلومتر ،چرخ های عقب ۷۰تا ۱۰۰هزار کیلومتر واشر سر سیلندر: هر ۱۰۰هزار کیلومتر